โลโก้เว็บไซต์ KBS No.28 การผลิตกระเบื้องหลังคาโบราณทำมือด้วยซีเมนต์ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

KBS No.28 การผลิตกระเบื้องหลังคาโบราณทำมือด้วยซีเมนต์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 กุมภาพันธ์ 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1739 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การผลิตกระเบื้องหลังคาโบราณทำมือด้วยซีเมนต์
โดย
  • หริพล ธรรมนารักษ์
  • มนต์ชัย ปัญญาทอง
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2563
จำนวน 40 หน้า
 
ISBN 978-974-625-916-3
ISBN 978-974-625-917-0 (eBook)
 
เกี่ยวกับหนังสือ
 
หนังสือเรื่อง "การผลิตกระเบื้องหลังคาโบราณทำมือด้วยซีเมนต์" เล่มนี้ ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ การผลิตกระเบื้องหลังคาโบราณ หรือกระเบื้องว่าวเป็นกระเบื้องที่มีมาแต่โบราณมีเอกลักษณ์เฉพาะมีความโดดเด่นสวยงาม มักถูกใช้ในการมุงหลังคาสถาปัตยกรรม อาคาร สิ่งก่อสร้างหรือศาสนสถานต่างๆ การผลิตกระเบื้องหลังคาโบราณทํามือด้วยซีเมนต์ด้วยกรรมวิธีผลิตแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่าง นักวิชาการร่วมกับชุมชน ก่อให้เกิดประโยชน์ในการบูรณะซ่อมแซมอาคาร หรือสถาปัตยกรรม ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ ความเป็นมา ของกระเบื้องว่าว (กระเบื้องหลังคา โบราณ) แนวคิดหรือหลักการออกแบบพิมพ์กระเบื้องหลังคาโบราณรวมถึง วัตถุดิบที่ใช้ และขั้นตอนวิธีการผลิตกระเบื้องหลังคาโบราณทํามือด้วยซีเมนต์
 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

คลังหนังสือความรู้ ookbee | คลิก

Flipbook | คลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา