โลโก้เว็บไซต์ RMUTL Care ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ และร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา เขาสุเมรุ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

RMUTL Care ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ และร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา เขาสุเมรุ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 105 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา เขาสุเมรุ อาจารย์ในสังกัดสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และอดีตคณะผู้บริหารสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ถึงแก่กรรม ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดป่าแพ่ง ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2564 และประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะผู้บริหาร ตลอดจน คณาจารย์ บุคลากร พร้อมด้วย ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันฯ(สถช.) ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา เขาสุเมรุ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดป่าแพ่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี
ภาพ นริศ กำแพงแก้ว, หนึ่งฤทัย แสงใส, วีรวิทย์ ณ วรรณมา, วรรธพงศ์ เทียนนิมิตร, วราภรณ์ ต้นใสออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา