โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท นักศึกษา จำนวน 1 อัตรา พื้นที่จ้างงาน ต.แม่ฮ้อยเงิน  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท นักศึกษา จำนวน 1 อัตรา พื้นที่จ้างงาน ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 เมษายน 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1864 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท นักศึกษา ดังนี้

 

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่พัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จำนวน 1 อัตรา

 

พื้นที่จ้างงาน

ตำบล แม่ฮ้อยเงิน  อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่

 

ระยะเวลาสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน - 30 เมษายน 2564

 

เริ่มงานวันที่

1 พฤษภาคม 2564

 

ผู้สนใจสามารถ

ติดต่อที่ นางสาวฉัตรวณัฐ มโนพฤกษ์ เบอร์โทรศัพท์ 088-9128745
หรือ Email: ummcha_cm84@hotmail.com

 

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา