โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 17 เมษายน 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2019 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ดังนี้

 

ตำแหน่ง

  1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล ประเภท นักศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  2. เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลติดตาม/เฝ้าระวัง COVID ประเภท บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 1 อัตรา
  3. เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลติดตาม/เฝ้าระวัง COVID ประเภท ประชาชน จำนวน 1 อัตรา

 

พื้นที่จ้างงาน

ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

 

ระยะเวลาสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 17 - 21 เมษายน 2564

 

สัมภาษณ์

ออนไลน์

 

ประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ 23 เมษายน 2564

 

เริ่มงานวันที่

3 พฤษภาคม 2564

 

ผู้สนใจสามารถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อและส่งเอกสารการสมัครได้ที่
นางสาวพิมลพรรณ เลิศบัวบาน เบอร์โทร 098-2654299
หรือ E-mail : banpong.rmutl@gmail.com

 

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา