โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต. แม่แวน อ.พร้าว และ ต. แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต. แม่แวน อ.พร้าว และ ต. แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 เมษายน 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1481 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท นักศึกษา เพิ่มเติม 

  • พื้นที่จ้างงาน ต. แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่  ประเภท นักศึกษา จำนวน 2 อัตรา
  • พื้นที่จ้างงาน ต. แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  ประเภท นักศึกษา จำนวน 1 อัตรา

 

รายละเอียด ดังนี้

 

1. พื้นที่จ้างงาน ตำบล แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่  

ประเภท นักศึกษา จำนวน 2 อัตรา

ระยะเวลาสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 20 - 25 เมษายน 2564 

ประกาศ​ผลการคัดเลือก : 26 เมษายน 2564

เริ่มงานวันที่ : 1 พฤษภาคม 2564

คุณสมบัติ

  • เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษา
  • สามารถเข้ามาปฏิบัติงานได้ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์ หรือตามที่หัวหน้าโครงการมอบหมาย

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/02/20210203155517_31090.docx 

สแกนและส่งเอกสาร มายัง ผศ.ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ อีเมลล์ elecpnt@rmutl.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0895552266 

 

2. พื้นที่จ้างงาน ตำบล แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

ประเภท นักศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ระยะเวลาสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 20 - 25 เมษายน 2564 

ประกาศ​ผลการคัดเลือก : 26 เมษายน 2564

เริ่มงานวันที่ : 1 พฤษภาคม 2564

คุณสมบัติ

  • เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษา
  • สามารถเข้ามาปฏิบัติงานได้ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์ หรือตามที่หัวหน้าโครงการมอบหมาย

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/02/20210203155517_31090.docx 

สแกนและส่งเอกสารมายัง ผศ.ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ อีเมลล์ elecpnt@rmutl.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0895552266
 

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา