โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท นักศึกษา เพิ่มเติม  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท นักศึกษา เพิ่มเติม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 เมษายน 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 614 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ดังนี้

 

ตำแหน่ง

ประเภท นักศึกษา จำนวน 1 อัตรา

 

พื้นที่จ้างงาน

ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

 

ระยะเวลาสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 23 -  28  เมษายน 2564

 

ประกาศ​ผลการคัดเลือก

29 เมษายน 2564

 

เริ่มงานวันที่

1 พฤษภาคม 2564

 

ผู้สนใจสามารถ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/02/20210203155517_31090.docx 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : สแกนและส่งเอกสาร ยื่นใบสมัครและประกาศผล ที่ เบอร์โทรศัพท์ 082-7086800
หรือ College_rmutl@hotmail.com

 

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา