โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 เมษายน 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 727 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

  1. ผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ ประเภท นักศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  2. ผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ ประเภท ประชาชนทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ระยะเวลาสมัคร : ตั้งแต่วันที่   28 -  30  เมษายน 2564

ประกาศ​ผลการคัดเลือก : 1 พฤษภาคม  2564

เริ่มงานวันที่ :  3  พฤษภาคม 2564

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา