โลโก้เว็บไซต์ 2021-04-28 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2021-04-28

มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
พุธ 28 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ ผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ ประเภท นักศึกษา จำนวน 1 อัตรา ผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ ประเภท ประชาชนทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาสมัคร : ตั้งแต่วันที่   28 -  30  เมษายน 2564 ประกาศ​ผลการคัดเลือก : 1 พฤษภาคม  2564 เริ่มงานวันที่ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา