โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 พฤษภาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2033 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  
 

  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล ประเภท บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 1 อัตรา

 

ระยะเวลารับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2564 

สัมภาษณ์ (ออนไลน์) : วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

ประกาศผลการคัดเลือก : วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

เริ่มงานวันที่ : 1 มิถุนายน 2564

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อและส่งเอกสารการสมัครได้ที่ : 

  • นางสาวพิมลพรรณ เลิศบัวบาน เบอร์โทร 098-2654299 หรือ E-mail : banpong.rmutl@gmail.com

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา