โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 พฤษภาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2461 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพิ่มเติม 

  • พื้นที่จ้างงาน ต. ศรีษะเกษ  อ.นาน้อย จ.น่าน  ประเภท นักศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  • พื้นที่จ้างงาน ต. สำราญราษฎร์  อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่  ประเภท บัณฑิต  จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด ดังนี้

 

1. พื้นที่จ้างงาน ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน

 

  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรม/โครงการยกระดับรายตำบล ประเภท นักศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ระยะเวลารับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2564 
เริ่มงานวันที่ : 1 มิถุนายน 2564
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อและส่งเอกสารการสมัครได้ที่ : 

ผศ.ดร.วิไลพร  จันทร์ไชย เบอร์โทร 091-852 5400 หรือ E-mail : WalaipornC@rmutl.ac.th

 

2. พื้นที่จ้างงาน ตำบล สำราญราษฎร์  อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่

  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรม/โครงการยกระดับรายตำบล ประเภท บัณฑิต จำนวน 1 อัตรา

ระยะเวลารับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 17 - 25 พฤษภาคม 2564 
เริ่มงานวันที่ : 1 มิถุนายน 2564
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อและส่งเอกสารการสมัครได้ที่ : 

นางประภา  สนั่นก้อง เบอร์โทร 098-809 0809 หรือ E-mail : la_2512@yahoo.co.th

----------

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/02/20210203155517_31090.docx 

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา