โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต. ป่าป้อง  อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต. ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 19 มิถุนายน 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1987 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

 

พื้นที่จ้างงาน : ตำบล ป่าป้อง  อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่

 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล ประเภท นักศึกษา จำนวน 1 อัตรา

 

ระยะเวลารับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 มิถุนายน 2564 

 

เริ่มงานวันที่ : 1 กรกฎาคม 2564

 

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อและส่งเอกสารการสมัครได้ที่ : 
อาจารย์วิสุทธิ์  บัวเจริญ  เบอร์โทร 065-4721089 หรือ E-mail : ootnajra@hotmail.com

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่  แบบฟอร์มข้อมูลผู้เสนอราคาจ้างเหมา  นักศึกษา [ docx ]

 

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา