โลโก้เว็บไซต์ สร้างความมั่นใจ ปลอดภัย RMUTL ไร้โควิด | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สร้างความมั่นใจ ปลอดภัย RMUTL ไร้โควิด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 กรกฎาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2059 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ตามที่สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยี่ห้อ แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ให้แก่บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามแผนฉีด รอบที่ 1 จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 380 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 – 13.00 น. ณ หน่วยฉีดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

 

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางสถาบันฯ ได้จัดทำโปสเตอร์ ข้อควรปฏิบัติ / ขั้นตอนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ผู้เข้ารับวัคซีนฯ ศึกษาข้อมูลขั้นตอนการฉีดวัคซีนฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีน ในวันและเวลาข้างต้น

 

ทั้งนี้ ในวันรับการวัคซีน ให้บุคลากร และนักศึกษา ที่ได้รับการจัดสรร เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง และต้องไม่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากพื้นควบคุมสูงสุดและเข่มงวด (10 จังหวัด) ในระยะ 14 วันที่ผ่านมา

 

เอกสารดาวน์โหลดออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา