โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) รอบที่ 1 ณ หน่วยฉีดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) รอบที่ 1 ณ หน่วยฉีดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 กรกฎาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 827 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกรียงไกร ธารพรศรี ประธานคณะทำงานศูนย์ประสานงานติดตามและประเมินผลสถานการณ์ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะทำงาน ร่วมดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยี่ห้อ แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ให้แก่บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามแผนฉีด รอบที่ 1 จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 373 คน ระหว่างเวลา 10.30 – 12.00 น. ณ หน่วยฉีดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

 

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกรียงไกร ธารพรศรี และคณะทำงาน เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ มอบน้ำดื่มราชมงคล จำนวน 33 แพ็ค และข้าวกล่อง จำนวน 300 กล่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงเวลาวิกฤต

 

ติดตามรายงานสถานการณ์ติดเชื้อ COVID-19 มทร.ล้านนา ได้ที่ https://www.facebook.com/ศูนย์ประสานงาน-Covid-19-มทรล้านนา-110481703924529/

 

ภาพ รัตนาภรณ์ สารภี, หนึ่งฤทัย แสงใส, วีรวิทย์ ณ วรรณมา
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา