โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งประเภทวิชาการ  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งประเภทวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กรกฎาคม 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 12376 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ตำแหน่งประเภทวิชาการ

          ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5- 9 กรกฎาคม 2564 นั้น มหาวิทยาลัยฯจะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

          มหาวิทยาลัยฯจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและสถานที่สอบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://entrance.rmutl.ac.th/Dep/ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา