โลโก้เว็บไซต์ สวพส. ร่วมกับ มทร.ล้านนา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะในการผลิตงานหัตถกรรมสำหรับการพัฒนาเพื่อเป็นผู้นำกลุ่มหัตถกรรม | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สวพส. ร่วมกับ มทร.ล้านนา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะในการผลิตงานหัตถกรรมสำหรับการพัฒนาเพื่อเป็นผู้นำกลุ่มหัตถกรรม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 สิงหาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 418 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ส่วนสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะในการผลิตงานหัตถกรรมสำหรับการพัฒนาเพื่อเป็นผู้นำกลุ่มหัตถกรรม เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ด้านงานหัตถกรรมผ้าทอของชุมชนเครือข่ายมูลนิธิโครงการหลวง โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภัทรกร ออแก้ว อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และสร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าทอ ให้สามารถปกป้องคุ้มครองสินค้าและมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ให้กับกลุ่มหัตถกรรมบนพื้นที่สูงในมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ผ่าน โปรแกรม MS Team และ Facebook Page แก้วปัญญาชาแนล ในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมดอยคำ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ URL [https://fb.watch/79X63hJfzE/]

 

ภาพ รัตนาภรณ์ สารภี, วรพรต  แซ่เฒ้า
ข่าว พิษณุ พรมพราย,น้ำฝน วิปลาด, วรพรต  แซ่เฒ้า
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา