โลโก้เว็บไซต์ สถช. ประกาศรับสมัครงานพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. ประกาศรับสมัครงานพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 สิงหาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 4458 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มีความประสงค์รับสมัครงานพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานและจัดเก็บข้อมูลโครงการ เพื่อปฏิบัติงานประสานงานและจัดเก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณากา ร(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงประกาศรับสมัครบุคคล จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 22 สิงหาคม 2564 

 

ผู้สนใจสามารถสมัครงานได้ที่   https://forms.gle/9pCcdczjuA6Dnokz9

 

 ประกาศ สถาบันถ่ายเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานและจัดเก็บข้อมูลโครงการ

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และการสอบสัมภาษณ์

  • 23 สิงหาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  ทางเว็บไซด์ https://chumchons.rmutl.ac.th/ 
  • 24 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เข้ารับการเลือกสรรโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
  • 24 สิงหาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ทางเว็บไซด์ https://chumchons.rmutl.ac.th/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา