โลโก้เว็บไซต์ สถช.ปลูกแม่พันธุ์ฟ้าทะลายโจร และแม่พันธุ์ต้นมะขามยักษ์ ถวายเป็นพระราชกุศล วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.ปลูกแม่พันธุ์ฟ้าทะลายโจร และแม่พันธุ์ต้นมะขามยักษ์ ถวายเป็นพระราชกุศล วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 สิงหาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 934 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน นำโดย ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันฯ (สถช.) ผศ.นทีชัย ผัสดี อาจารย์วิสุทธิ์ บัวเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ (สถช.) และบุคลากร ร่วมปลูกแม่พันธุ์ฟ้าทะลายโจร จำนวน 300 ต้น เพื่อปลูกขยายพันธุ์และนำมาทำยาเพื่อมอบแด่ประชาชน ผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และร่วมปลูกแม่พันธุ์ต้นมะขามยักษ์ส่งเสริมการอนุรักษ์และการขยายพันธุ์ต้นกล้าสู่ชุมชน ถวายเป็นพระราชกุศล วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พื้นที่แปลงสาธิตการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด 

 

ในโอกาสนี้ ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงเรือนทดลองเลี้ยงไก่ไข่ขนาดเล็กสำหรับเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ สถาบันฯ(สถช.) เพื่อนำไปประกอบอาหารประจำวัน ช่วยลดค่าใช้จ่าย ในช่วงวิกฤติการณ์ Covid-19 ซึ่งดำเนินงานภายในพื้นที่แปลงสาธิตการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด  

 

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 

ข่าว หนึ่งฤทัย แสงใส
ภาพ พิษณุ พรมพราย, จักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ, รัตนาภรณ์ สารภี
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา