โลโก้เว็บไซต์ ข้าวโพดหวานฝักเล็ก (เทียนหวาน) พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ข้าวโพดหวานฝักเล็ก (เทียนหวาน) พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 สิงหาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1783 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ข้าวโพดหวานฝักเล็ก (เทียนหวาน) พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2553.
จำนวน 12 หน้า.

 

เกี่ยวกับหนังสือ

พันธุ์ข้าวโพดหวานฝักเล็กหรือเรียกว่า “เทียนหอม” เป็นข้าวโพดหวานฝักเล็กพันธุ์ใหม่ พัฒนามาจากการนำข้าวโพดเทียน พันธุ์พื้นเมืองของไทย มาเปลี่ยนให้มียีนส์หวานพิเศษ และควบคุมคุณภาพของเมล็ด โดยคงลักษณะขนาดฝักเท่าหรือใกล้เคียงกับข้าวโพดเทียน และให้เป็นพันธุ์ที่เกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองได้ เหมาะสำหรับใช้เป็นพันธุ์ต้มฝักสดเพื่อการจำหน่ายแก่ผู้บริโภครายย่อย และสามารถนำเสิร์ฟขึ้นโต๊ะอาหารได้ทั้งฝัก

 

สารบัญ

 • ความสำคัญของข้าวโพด
 • ข้าวโพดหวาน
 • ประวัติและวิธีการพัฒนาพันธุ์ ข้าวโพดหวานฝักเล็ก (เทียนหวาน)
 • ฤดูในการปลูกข้าวโพดหวาน
 • การปลูก
 • การปฏิบัติดูแลรักษา
 • โรคและแมลงศัตรูที่สำคัญ
 • การเก็บเกี่ยวและการจัดการผลผลิต
 • คุณสมบัติของข้าวโพดหวานฝักเล็ก (เทียนหวาน)
 • บทสรุป
 • ผังการปลูกและปฏิบัติดูแลรักษาข้าวโพดหวานฝักเล็ก (เทียนหวาน)
   

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

Flipbook | คลิก

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา