โลโก้เว็บไซต์ คู่มือการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี สนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

คู่มือการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี สนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 สิงหาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2995 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

คู่มือการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี สนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
โดย สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2557.
จำนวน 20 หน้า
ISBN 978-974-625-686-5

 

เกี่ยวกับหนังสือ

แนวทาง/คู่มือในการควบคุมศัตรูพืชที่ปลอดภัยโดยเน้นการใช้สารชีวภัณฑ์ต่างๆ เพื่อลดการปนเปื้อนสารเคมีในวัตถุดิบที่นำมาใช้ประกอบอาหารโดยเฉพาะสารกำจัดศัตรูพืชชนิดต่างๆ ซึ่งตกค้างอยู่ในพืชผักผลไม้และสิ่งแวดล้อม

 

สารบัญ

  • หลักการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
  • การใช้สารสกัดการพืชกำจัดศัตรูพืช
  • แมลงศัตรูพืชที่สำคัญของพืชตระกูลแตง (ฟักทอง แตงกวา บวบ ฟัก)
  • โรคพืชการป้องกันกำจัดโดยไม่ใช้สารเคมี
  • การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การสกัดด้วยน้ำอย่างง่ายสำหรับเกษตรกร
  • วิธีการสกัดสารจากดีปลีและพืชอื่นๆ
  • ตารางสรุปการป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ปลอดภัย

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

Flipbook | คลิก

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา