โลโก้เว็บไซต์ มะเขือเทศรับประทานผลสดพันธุ์เบอร์ ๔ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มะเขือเทศรับประทานผลสดพันธุ์เบอร์ ๔

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 สิงหาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2030 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

มะเขือเทศรับประทานผลสดพันธุ์เบอร์ ๔
โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2556.
จำนวน 16 หน้า
ISBN 978-974-625-639-1

 

เกี่ยวกับหนังสือ

มะเขือเทศ เป็นพืชล้มลุกนิยมปลูกทั่วไป และใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารได้หลากหลาย 
มะเขือเทศรับประทานผลสดพุนธุ์เบอร์ 4 เป็นมะเขือเทศพันธุ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์จากการรวบรวมเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศพื้นเมืองจากพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปางและนำมาปลูกคัดเลือกอย่างต่อเนื่อง

 

สารบัญ

  • ความสำคัญ
  • ประวัติการพัฒนาพันธุ์
  • การพัฒนาพันธุ์ ในการปลูกแต่ละครั้ง ได้เมล็ดพันธุ์ 3 ลักษณะ
  • ลักษณะประจำพันธุ์
  • การปลูกปฏิบัติดูแลรักษา
  • การตลาดและการจำหน่าย
  • แนวทางการพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศ
  • การปลูกดูแลรักษามะเขือเทศรับประทานผลสด (เบอร์ 4)
  • เอกสารอ้างอิง

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

Flipbook | คลิก

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา