โลโก้เว็บไซต์ วิชาเขียนแบบขั้นพื้นฐาน = Basic of Drafting BARCC405 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

วิชาเขียนแบบขั้นพื้นฐาน = Basic of Drafting BARCC405

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 กันยายน 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 227 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วิชาเขียนแบบขั้นพื้นฐาน = Basic of Drafting BARCC405

เอกสารประกอบการเรียน หลักสูตรสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายในหรือสำหรับช่างเทคนิค สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน ศิลปะประยุกต์

โดย ผศ.ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน
เชียงใหม่: คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2562
จำนวน 189 หน้า

 

เกี่ยวกับหนังสือ

ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบขั้นพื้นฐาน รู้จักการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเขียนแบบ เพิ่มความเข้าใจในการใช้สัญญาลักษณ์และอักษรในการเขียนแบบ การเขียนแบบรูปทรงเรขาคณิต ทักษะในการใช้เส้น การเขียนภาพฉาย ภาพไอโซเมตริก ภาพออบลิก การเขียนทัศนีภาพทั้งภายในและภายนอกอาคาร

 

สามารถอ่าน แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

Ookbee: https://rb.gy/mexecz

คลังหนังสือความรู้ ookbee | คลิก

 

pubhtml5: https://online.pubhtml5.com/wfhu/ktym/

Flipbook | คลิก

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา