โลโก้เว็บไซต์ สถช. มทร.ล้านนา เชิญชวน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร เข้าใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการงานเอกสารสิ่งพิมพ์  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. มทร.ล้านนา เชิญชวน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร เข้าใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการงานเอกสารสิ่งพิมพ์ 

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 ตุลาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 923 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร เข้าใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการงานเอกสารสิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

และเพื่อเป็นการบริหารจัดการการและการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ เพียง 5 ขั้นตอนง่ายๆ ได้ทาง https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/pc

..............................................................
ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
งานเอกสารสิ่งพิมพ์ สถช. มทร.ล้านนา
ผู้ประสานงาน นางสาวศิรประภา วงค์ชัย
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5392 1444 ต่อ 1310, 1311
LINE ID : @489btspq


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา