โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดการประชุมพิจารณาแผนงานและแผนยุทธศาสตร์ ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับมูลนิธิโครงการหลวง | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา จัดการประชุมพิจารณาแผนงานและแผนยุทธศาสตร์ ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับมูลนิธิโครงการหลวง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 ตุลาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 171 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จัดการประชุมคณะผู้บริหารและคณะกรรมการดำเนินงานด้านงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อร่วมพิจารณาแผนงานและแผนยุทธศาสตร์ ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับมูลนิธิโครงการหลวง ที่จะดำเนินงานร่วมกัน ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และกำหนดการหารือความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการ ระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในครั้งถัดไป โดยมี ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม กาสะลอง ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ห้วยแก้ว) 

ข่าว น้ำฝน วิปลาด
ภาพ ศิรประภา วงค์ชัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา