โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา มอบน้ำดื่มจากผู้ใจบุญร่วมบริจาคน้ำดื่ม RMUTL ของมหาวิทยาลัยฯ แก่ศูนย์แยกกักตัวในชุมชนระดับอำเภอดอยสะเก็ด | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา มอบน้ำดื่มจากผู้ใจบุญร่วมบริจาคน้ำดื่ม RMUTL ของมหาวิทยาลัยฯ แก่ศูนย์แยกกักตัวในชุมชนระดับอำเภอดอยสะเก็ด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 พฤศจิกายน 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 107 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 อาจารย์วิสุทธิ์ บัวเจริญ (อดีต) รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส บุคลากรสังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และ นายอาทิตย์ ใจคำฟู บุคลากรสังกัด กองพัฒนาอาคารสถานที่ งานบริหารและพัฒนาอาคารสถานที่ มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) เป็นตัวแทน คณะผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มอบน้ำดื่มจากเงินบริจาคสมทบทุนจากผู้ใจบุญร่วมบริจาคน้ำดื่ม RMUTL ของมหาวิทยาลัยฯ ราคาแพ็คละ 55 บาท จำนวน 22 แพ็ค เพื่อสนับสนุนในการดำเนินการเกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด-19 ให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์แยกกักตัวในชุมชนระดับอำเภอดอยสะเก็ด Community Isolation : CI มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

ทั้งนี้ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจร่วมสมทบทุนจัดซื้อน้ำดื่มจำนวน 600 ขวด (น้ำดื่มราชมงคล แพ็คละ 12 ขวด แพ็คละ 55 บาท) เพื่อมอบให้กับบุคลากรเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ได้ที่ บัญชีธนาคารออมสิน เลขบัญชี ออมสิน 020057653113 ชื่อบัญชี นส.หนึ่งฤทัย แสงใส
สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0894299275 นส.หนึ่งฤทัย แสงใส


ข่าวที่เกี่ยวข้อง: มทร.ล้านนา มอบพื้นที่จัดตั้ง รพ.สนามดอยสะเก็ด รองรับผู้ป่วยในพื้นที่ ดอยสะเก็ด 







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา