โลโก้เว็บไซต์ สถช. ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2564 ณ วัดสถารศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2564 ณ วัดสถารศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 พฤศจิกายน 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 122 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ผศ.นทีชัย ผัสดี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นตัวแทนสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2564 ณ วัดสถารศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อนำปัจจัยดังกล่าวไปใช้ในการก่อสร้างวัตถุถาวรใช้ทำนุบำรุงเสนาสนะ และเป็นทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุ สามเณร ต่อไป โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธาน พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน คณะศรัทธาบ้านสถารส ภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และพ่อค้า ประชาชนทั่วไป มาร่วมงานทำบุญงานทอดกฐินสามัคคี กันอย่างคับคั่ง ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

 

ข่าว/ภาพ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา, ผศ.นทีชัย ผัสดี, ทิน อ่อนนวล
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :: ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา