โลโก้เว็บไซต์ สถช. ต้อนรับ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เยี่ยมชมสถาบันฯ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. ต้อนรับ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เยี่ยมชมสถาบันฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 ธันวาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 194 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมสถาบันฯ(สถช.) และพูดคุยหารือ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจ ด้านงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อไป ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

 

ภาพ กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, นริศ กำแพงแก้ว


ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
รก.อธิการบดี มทร.ล้านนา เปิดกิจกรรม Design Thinking ชวนประชาคมราชมงคลล้านนา ร่วมกันพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา