โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมส่งข้อเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2565 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา เชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมส่งข้อเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 ธันวาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 549 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาในสังกัดของท่านส่งข้อเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2
  
โดยสามารถส่งข้อเสนอโครงการ หรือเข้าดูรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม  https://kaewpanya.rmutl.ac.th/aomsin/ 
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564

 

ติดต่อสอบถาม
นายวรรธนพงศ์  เทียนนิมิตร
กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการสร้างทักษะเพื่ออนาคต 
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
หมายเลขโทรศัพท์ 08 1057 3113
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา