โลโก้เว็บไซต์ สถช. ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการศึกษา วิจัย พัฒนานวัตกรรม และปรับปรุงระบบผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2565 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการศึกษา วิจัย พัฒนานวัตกรรม และปรับปรุงระบบผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 กุมภาพันธ์ 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 433 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานผลิตน้ำดื่มต้นแบบเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการศึกษา วิจัย พัฒนานวัตกรรม และปรับปรุงระบบผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 2/2565 เพื่อกำหนดแผนการซ่อมบำรุง และการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงและวางแผนงานรถระบบผลิตน้ำดื่มดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน วิจัยและให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน นอกจากนั้น คณะกรรมการพร้อมคณะทำงานร่วมสำรวจและประเมินค่าใช้จ่ายการซ่อมแซมระบบและอุปกรณ์ภายในรถระบบผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ Hydro Pure ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ข้อมูล/ภาพ คเชนทร์ เครือสาร, หนึ่งฤทัย แสงใสออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา