โลโก้เว็บไซต์ การประชุมพนักงานสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ครั้งที่ 2/2565 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

การประชุมพนักงานสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ครั้งที่ 2/2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 มีนาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 372 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 ผศ.ดร.สุรีวรรณ ราชสม รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมพนักงานสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 2/2565 โดยมี รองผู้อำนวยการสถาบันฯ หัวหน้ากลุ่มงาน บุคลากร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของสถาบันฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 รวมถึงกิจกรรมที่ทางสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนได้วางแผนให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในช่วงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารศูนย์วิจัย พัฒนา ภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

 

กำหนดการกิจกรรม สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 ดังนี้

  • วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 
    กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day บริเวณอาคารศูนย์วิจัย พัฒนา ภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)  ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ.2565 
     
  • วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 
    1. กิจกรรมทำบุญวันครบรอบ 16 ปี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ณ ลานศาลพ่อปู่ และศาลาธรรม ชั้น 1 อาคารศูนย์วิจัย พัฒนา ภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)
    2. กิจกรรมบันทึกความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 1-3 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

 

ข้อมูล สำนักงานผู้อำนวยการ สถช.
ภาพ/เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา