โลโก้เว็บไซต์  มทร.ล้านนา เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ Talent Mobility 1 ตำแหน่ง | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ Talent Mobility 1 ตำแหน่ง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 เมษายน 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 8899 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน งานยุทธศาสตร์ (Strategy Prototype Unit : SPU) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ Talent Mobility ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง 20,000 บาท  โดยเปิดรับสม้ครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ดังรายละเอียดตามที่ระบุในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา