โลโก้เว็บไซต์ สถช. เข้าร่วมอบรมในโครงการเสริมสร้างพลังผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. เข้าร่วมอบรมในโครงการเสริมสร้างพลังผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 69 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 อาจารย์วิสุทธิ์ บัวเจริญ หัวหน้าศูนย์ซ่อมบำรุงวินิจฉัยปัญหาเครื่องจักร/เครื่องมือ เพื่อสนับสนุนศูนย์/สถานีโครงการหลวง ภายใต้การกำกับของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เข้าร่วมอบรมในโครงการ “เสริมสร้างพลังผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด” เพื่อเสริมความรู้ความสามารถด้านวิชาการเกี่ยวกับพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์และพลังงานจากชีวมวล เสริมความพร้อมในการต่อยอดพัฒนาพลังงานสะอาดให้กับพื้นที่ ซึ่งได้รับเกียรติจากนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

 

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิจากเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล บรรยายให้กับผู้เข้าอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อาทิ ความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การออกแบบและติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ การคำนวณด้านเศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล เพื่อที่จะให้ผู้ร่วมอบรมสัมมนาได้รับความรู้และสามารถพัฒนาต่อยอดนำพลังงานสะอาดมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

 

ข่าว กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา
ภาพ อาจารย์วิสุทธิ์ บัวเจริญ, กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา, Facebook Page โครงการเสริมพลังผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา