โลโก้เว็บไซต์ สถช.ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน ปี 2565 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน ปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กันยายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 247 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน ปี พ.ศ. 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นประธานการประชุม ร่วมกับตัวแทนคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการ ร่วมวางแผนกิจกรรมและกำหนดการในการจัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน ปี 2565 ในวันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมงานของแต่ละกลุ่มงานตามที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมครั้งก่อนหน้า และการซักซ้อมความเข้าใจของคณะทำงานฯ ต่อแผนการจัดกิจกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

 

ข้อมูล สำนักงานผู้อำนวยการ สถช.
ภาพ/เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา