โลโก้เว็บไซต์ สถช.ต้อนรับ นศ.วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ดูงานศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มต้นแบบเพื่อการศึกษา มทร.ล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.ต้อนรับ นศ.วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ดูงานศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มต้นแบบเพื่อการศึกษา มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 746 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2565 ว่าที่ ร.ต.หญิง สิริวลี บัวเจริญ ผู้จัดการศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มต้นแบบเพื่อการศึกษา ภายใต้การดำเนินงานกลุ่มงานโครงการพิเศษ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อบรับ คณะนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมี นายวิสุทธิ์ บัวเจริญ ช่างเทคนิคของศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มต้นแบบฯ นำชมขั้นตอนกระบวนการปฎิบัติงานผลิตน้ำดื่มของศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มต้นแบบฯ อาทิ การควมคุมคุณภาพน้ำดื่ม การตรวจสอบคุณน้ำดื่ม รวมถึงการสาธิตกระบวนการผลิตน้ำดื่ม Hydro Pure ที่ใช้เทคโนโลยีเมมเบรน (Membrane Process) ในการกรองน้ำเสียให้เป็นน้ำสะอาดสำหรับใช้ในการอุปโภคและบริโภค ด้วยรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ (Hydro Pure) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ข้อมูล/ภาพ สิริวลี บัวเจริญ
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา