โลโก้เว็บไซต์ แนะนำบทความออนไลน์ : คอลัมน์หมวด บริการวิชาการ เรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาสู่การพัฒนาท่องเที่ยวชุมชน: กรณีศึกษา ต้นไม้เล่าเรื่อง | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

แนะนำบทความออนไลน์ : คอลัมน์หมวด บริการวิชาการ เรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาสู่การพัฒนาท่องเที่ยวชุมชน: กรณีศึกษา ต้นไม้เล่าเรื่อง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1194 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอนำเสนอบทความในวารสารแก้วปัญญา คอลัมน์หมวด บริการวิชาการ เรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาสู่การพัฒนาท่องเที่ยวชุมชน: กรณีศึกษา ต้นไม้เล่าเรื่อง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยารัตน์ เศวนันทน์ และ อาจารย์ เฉลิยชัย พาราสุข

 

ในบทความนี้ ผู้อ่านสามารถร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยว ของคณาจารย์และนักษา มทร.ล้านนา ภายใต้ชื่อ "ยุวชนราชมงคลรักษ์ถิ่น" ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง และสมาชิกในชุมชนหมู่บ้านแม่โป่ง พัฒนาภูมิทัศน์สวนรุกขชาติดงเย็น ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม ณ หมู่บ้านโป่งกุ่ม ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ในระยะเวลา 4 เดือน ภายใต้คำขวัญ "ยุวชนราชมงคลล้านนารประยุกต์ศษสตร์ภาษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สืบสานเอกลักษณ์ไม่ใช้สิ้นสูญ ตอบแทนแผ่นดินแดนไทย" 
 

คลิกดูรายละเอียดเลย https://kaewpanya.blogspot.com/2021/10/blog-post.html

 

หรือ URL Link สำรอง https://online.pubhtml5.com/wfhu/czjp/#p=20

 

ที่มา : วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (กันยายน– ธันวาคม 2564)

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา