โลโก้เว็บไซต์ สถช. ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 มกราคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 295 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกัน จัดงาน"มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023)" ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย นวัตกรรม ภูมิปัญญาล้านนาและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้ง ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง พลังงาน อว.กับการพัฒนาภาค พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับในนามจังหวัดลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวต้อนรับในนามเจ้าภาพ  และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร  บุคลากร  นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำปาง ผู้ประกอบการและประชาชนเข้างาน และร่วมพิธีเปิดในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ เวทีกลาง ห้องประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวรรณ ราชสม รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ตลอดจน ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและสนับสนุนงานบริการวิชาการ และ นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023) ณ เวทีกลาง ห้องประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง และ เยี่ยมชมบูธนิทรรศการการวิจัยของหน่วยงาน/นักวิจัยในพื้นที่/เครือข่ายการวิจัยในภูมิภาค, บูธนำเสนอผลงานวิจัย “การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย นวัตกรรม ภูมิปัญญาล้านนาและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG” 6 กลุ่มเรื่อง, บูธนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมชุมชน งานวิจัยรับใช้สังคม และการอนุรักษ์ทรัพยากรไทยเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตลาดนัด U2T for BCG ตลาดนัดคลินิกเทคโนโลยี และสินค้าโอทอปภายในบริเวณงาน

 

ข้อมูล กลุ่มงานบริหารและสนับสนุนงานบริการวิชาการ
ภาพ นายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ, หนึ่งฤทัย แสงใส
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา