โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมงานพิธีเปิดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ร่วมงานพิธีเปิดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 มกราคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 592 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมงานพิธีเปิดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 โดยมี นายนิรัตน์ พงศ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน ณ บริเวณลานกิจกรรมตรงข้ามสวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่) 

 

จากนั้น เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของมหาวิทยาลัยฯ และให้กำลังใจบุคลากร ซึ่งร่วมจัดแสดงนำเสนอผลงานของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา และการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่การปฏิบัติจริง ให้กับผู้สนใจที่มาเที่ยวงาน สามารถเข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ทุกวัน ภายใต้ชื่อ "บูธนิทรรศการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพาเที่ยวเชียงใหม่ได้ทุกวัน" ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 5-16 มกราคม พ.ศ. 2566

 

ข้อมูล กลุ่มงานบริหารและสนับสนุนงานบริการวิชาการ, กลุ่มงานส่งเสริมบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ภาพ หนึ่งฤทัย แสงใส, รัตนาภรณ์ สารภี, facebook กองประกวดนางสาวเชียงใหม่
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา