โลโก้เว็บไซต์ แนะนำบทความออนไลน์ :  โครงการหลวง ...เพื่อชุมชน : โครงการยกระดับกระบวนการแปรรูป ผลิตภัณฑ์งาดำ งาขี้ม่อน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

แนะนำบทความออนไลน์ : โครงการหลวง ...เพื่อชุมชน : โครงการยกระดับกระบวนการแปรรูป ผลิตภัณฑ์งาดำ งาขี้ม่อน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 มกราคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1260 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอนำเสนอบทความในวารสารแก้วปัญญา คอลัมน์หมวด โครงการหลวง ...เพื่อชุมชน : "โครงการยกระดับกระบวนการแปรรูป ผลิตภัณฑ์งาดำ งาขี้ม่อน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว" โดย นางสาววิมล พุ่มโพธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา

 


ในบทความนี้ ผู้อ่านสามารถร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ในการยกระดับกระบวนการแปรรูป ผลิตภัณฑ์งาดำ งาขี้ม่อน ของคณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการ มทร.ล้านนา ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

คลิกดูรายละเอียดเลย https://kaewpanya.blogspot.com/2023/01/blog-post.html

หรือ URL Link สำรอง https://online.pubhtml5.com/wfhu/czjp/#p=28
 

ที่มา : วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (กันยายน– ธันวาคม 2564)

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา