โลโก้เว็บไซต์ แนะนำบทความออนไลน์ : คอลัมน์หมวด บริการวิชาการ เรื่อง พลิกฟื้นความหวัง ภูมิพลังแผ่นดิน ยุวชนรักษ์ถิ่น ศาสตรศิลป์ล้านนา : ยุวอาสาฯ ด้านการท่องเที่ยวในชุมชน | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

แนะนำบทความออนไลน์ : คอลัมน์หมวด บริการวิชาการ เรื่อง พลิกฟื้นความหวัง ภูมิพลังแผ่นดิน ยุวชนรักษ์ถิ่น ศาสตรศิลป์ล้านนา : ยุวอาสาฯ ด้านการท่องเที่ยวในชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 มกราคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1201 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอนำเสนอบทความในวารสารแก้วปัญญา คอลัมน์หมวด บริการวิชาการ เรื่อง พลิกฟื้นความหวัง ภูมิพลังแผ่นดิน ยุวชนรักษ์ถิ่น ศาสตรศิลป์ล้านนา : ยุวอาสาฯ ด้านการท่องเที่ยวในชุมชน โดย อาจารย์เดชาธร พจนพงษ์ และ อาจารย์เฉลิมชัย พาราสุข หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

 

ในบทความนี้ ผู้อ่านสามารถร่วมติดตามแนวทางการดำเนินงานของคณาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการฝึกอบรมสร้างยุวชนคนรุ่นใหม่ในหมู่บ้านโป่งกุ่มให้เป็นอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวในชุมชน ให้สามารถใช้ความเข้าใจ วัจนภาษา และอวัจนภาษาในการสื่อสาร แนะนำร้านอาหารเด่น หรือ แหล่งท่องเที่ยวไม่ควรพลาด แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในชุมชน เสมือนเป็นผู้นำเที่ยวตัวจริง 

 

คลิกดูรายละเอียดเลย https://kaewpanya.blogspot.com/2023/01/blog-post_10.html

 

หรือ URL Link สำรอง https://online.pubhtml5.com/wfhu/czjp/#p=33 

 

ที่มา : วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (กันยายน– ธันวาคม 2564)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา