โลโก้เว็บไซต์ ผลการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการ ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2560 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ผลการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการ ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 มกราคม 2561 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 79 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ผลการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการ ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2560
จัดทำโดย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีพิมพ์ 2561
จำนวน 40 หน้า

 

บรรณาธิการ
ผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และผลการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และผลการดำเนินงานด้านบริการวิชาการของมหาลัยฯ แก่ภาคีเครือข่าย นักวิชาการ ประชาชนทั่วไป
 

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร :
ดาวน์โหลดเอกสาร pdf คลิกที่นี่

อ่านแบบออนไลน์ :
อ่านแบบออนไลน์ คลิกที่นี่

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา