โลโก้เว็บไซต์ 2018-01-31 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2018-01-31

ผลการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการ ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2560
พุธ 31 มกราคม 2561 / คลังความรู้

  ผลการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการ ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2560 จัดทำโดย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีพิมพ์ 2561 จำนวน 40 หน้า   บรรณาธิการ ผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และผลการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และผล... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา