โลโก้เว็บไซต์ การประชุมสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ครั้งที่ 2/2566 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

การประชุมสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ครั้งที่ 2/2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 มีนาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 125 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นประธานการประชุมสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยมี รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรที่ผู้เกี่ยวข้อง นำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน ระหว่างเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 พร้อมร่วมรับทราบเรื่องการเตรียมความพร้อมพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม พ.ศ.2566 และกิจกรรมอื่นๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น รวมถึงร่วมพิจารณามอบหมายให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลจัดทำสไลด์นำเสนอเบื้องต้น เกี่ยวกับของการดำเนินงาน ศูนย์เรียนรู้โรงงานน้ำดื่ม งานวารสารวิชาการรับใช้สังคม ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อนำเสนอต่อ CEO มหาวิทยาลัย โดยนำส่งเข้าวาระการประชุมก่อน วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) และ ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom meeting)


ข้อมูล กลุ่มงานบริหารและสนับสนุนงานบริการวิชาการ
ภาพ/เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา