โลโก้เว็บไซต์ 2023-03-01 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2023-03-01

การประชุมสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ครั้งที่ 2/2566
พุธ 1 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นประธานการประชุมสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยมี รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรที่ผู้เกี่ยวข้อง นำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน ระหว่างเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 พร้อมร่วมรับทราบเรื่องการเตรียมความพร้อมพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ป... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา