โลโก้เว็บไซต์ สถช. ร่วมสืบสานวัฒนธรรมล้านนา กิจกรรม “ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. ร่วมสืบสานวัฒนธรรมล้านนา กิจกรรม “ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 เมษายน 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 6589 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ สถาบันฯ ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมล้านนา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566 "ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยในภาคเช้า อธิการบดีเป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำมหาวิทยาลัย พระพุทธศรีศากยะมุณี ครูบาเจ้าศรีวิชัย พระภูมิเทพนครราช นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานพ่อปู่ ศาลาราชมงคล และบริเวณโรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ส่วนในภาคบ่าย คณะผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมสนับสนุนกิจกรรมกาดหมั้ว ด้วยข้าวเงี้ยว จำนวน 70 ชุด พร้อมร่วมพิธีรดน้ำ ดำหัวอาจารย์อาวุโสและอธิการบดี  โดยอาจารย์ชัยยง เอื้อวิริยานุกูล อดีตอธิการบดีเป็นตัวแทนอาจารย์อาวุโสกล่าวแสดงมุทิตาจิตและกล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ของไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นตัวแทนผู้บริหาร กล่าวอวยพรแก่บุคลากร 

 

ในโอกาสนี้ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ทีม "ลาบเมืองดอยสะเก็ด" รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการเข้าร่วมการแข่งขันอาหารแห่งเกียรติยศ: ลาบ จากการเข้าร่วมกิจกรรม “ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา” ในช่วงบ่าย  ณ บริเวณโรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

ภาพ งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา, รัตนาภรณ์ สารภี, หนึ่งฤทัย แสงใส, พิษณุ พรมพราย, วิษณุลักษณ์ คํายอง, คเชนทร์ เครือสาร
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา