โลโก้เว็บไซต์ Hightlight U2T The Best RMUTL | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

Hightlight U2T The Best RMUTL

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 เมษายน 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 3686 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ไฟล์สื่อวีดิทัศน์ คลิกที่นี่

ความยาว 5:57 นาที
[[ คลิกเปิดไฟล์สื่อวีดิทัศน์ ]]

 

บันทึกวิดีโอบรรยากาศการจัดนิทรรศการจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ U2TforBCG ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ ลานแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

 

โดย คณะกรรมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เพิ่มเติม

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 


ที่มา : Hightlight U2T The Best RMUTL

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา