โลโก้เว็บไซต์ สถช. ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว อธิการบดี ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว อธิการบดี ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 เมษายน 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1019 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และ บุคลากรสถาบันฯ ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566 และขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินมาตลอดปีที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองสงกรานต์ล้านนา ส่งเสริมบุคลากรเป็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรม และเพื่อแสดงการคารวะอาจารย์ในประเพณีปีใหม่เมืองสงกรานต์ล้านนา

 

ภาพ/เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา