โลโก้เว็บไซต์ สถช. ร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย พิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563-2564 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. ร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย พิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563-2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มีนาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 370 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาให้ร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย พิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563-2564 วันที่ 20-21 มีนาคม พ.ศ. 2565 ปฏิบัติหน้าที่ ระหว่าง วันที่ 17-21 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ภาพ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย พิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563-2564

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา