โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการวิจัย | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

เชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการวิจัย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 พฤษภาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 8290 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการวิจัย" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หนึ่งในผู้ผลักดันการรวมกลุ่ม Social Value Accelerator ได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ Social Return on Investment (SROI) ให้แก่ผู้สนใจที่เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วม
แสกน QR Code ที่ปรากฎบนภาพโปสเตอร์
หรือ คลิก URL https://forms.gle/8AfRaJnwhSgkUbjG9

 

ติดต่อสอบถามได้ที่
นางพลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์
เบอร์โทรศัพท์ 089-5541097
 

 


หมายเหตุ 

  • ผู้เข้าร่วมอบรมเตรียมข้อมูลของโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมของตนเองที่รับผิดชอบมาด้วย โดยวิทยากรจะช่วยพิจารณาจากมูลค่าของผลลัพธ์ในการดำเนินโครงการ และแนะนำแนวทางการวางแผนการดำเนินโครงการในอนาคตได้อย่างเป็นระบบให้ด้วยตนเอง
  • ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมครบทั้ง 2 วัน

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา