โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสา หลักสูตรจิตอาสาราชทัณฑ์ ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสา หลักสูตรจิตอาสาราชทัณฑ์ ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 กรกฎาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2022 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 17-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสา หลักสูตรจิตอาสาราชทัณฑ์  โดยมี นางอาจารี  ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และผู้ต้องขังหญิงที่เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน  เข้าร่วมกิจกรรม  ณ หอประชุมอาคารชุมชนบำบัด ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

ข้อมูล/ภาพ จักร์รินทร์ ชื่นสมบัติคำค้น : จิตอาสา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา