โลโก้เว็บไซต์ สถช. และ สวพ. มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดดอยจอมแจ้ง ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. และ สวพ. มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดดอยจอมแจ้ง ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 กรกฎาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 127 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย  ผศ.นทีชัย ผัสดี  และ ผศ.ดร.สุรีวรรณ ราชสม รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จัดกิจกรรรมถวายเทียนพรรษา จำนวน 2 เล่ม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ประจำปี 2566 ณ วัดดอยจอมแจ้ง ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด  ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างเสริมความเป็นสิริมงคล ตลอดจนสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามเพื่อสืบทอดประเพณีการทำบุญก่อนเข้าพรรษาในทางพุทธศาสนา ปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้ดำรงอยู่สืบไป 

 

ภาพ ว่าที่ รต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์, รัตนาภรณ์ สารภี
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา