โลโก้เว็บไซต์ พิธีมอบประกาศนียบัตร ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ประจำปี 2559  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

พิธีมอบประกาศนียบัตร ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 18 ธันวาคม 2559 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 660 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 18 ธันวาคม 2559  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมถ่ายทอดและจัดเก็บวิดีทัศน์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตร ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ประจำปี 2559 และพิธีมอบรางวัลการประกวดหนังสั้นปั๊ดโท๊ะดอยสะเก็ด ซึ่งได้รับเกียรติจาก ม.ล  ปนัดดา ดิสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง 

ภาพ/ข่าว : นายจักรินทร์ ชื่นสมบัติ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา